Per què contractar l’assegurança mèdica Adeslas Plena?

 • Posa la teva salut en les millors mans

  • Tindràs a la teva disposició el quadre mèdic més gran del país, amb 44.000 professionals i 1.150 centres d’assistència.
 • Digues adéu a les llistes d’espera

  • Des de 12 €/mes, estalvia temps i tria hora per accedir a la medicina primària, a metges especialistes i a mitjans de diagnòstic.
 • Comoditats en cas d’ingrés

  • Hospitalització mèdica i quirúrgica sense límit de dies i amb llit per a l’acompanyant.

Troba el metge i els centres mèdics del Quadre Mèdic General que més s'ajustin a les teves necessitats

 • Medicina general i pediatria.
 • Especialitats: ginecologia, oftalmologia, dermatologia, traumatologia, cardiologia, oncologia, etc.
 • Mitjans de diagnòstic, fins i tot els d’alta tecnologia.
 • Hospitalització mèdica i quirúrgica sense límit de dies i amb llit per a l’acompanyant.
 • Hospitalització a l’UCI.
 • Amniocentesi, proves prenatals i tot el que estigui relacionat amb la preparació al part.
 • Tractament integral al nadó assegurat quan s’hagi donat d’alta a la pòlissa dins dels 30 dies naturals des de la data de naixement i sempre que la mare estigui assegurada a la pòlissa un mínim de 10 mesos abans del naixement.
 • Trasplantaments de còrnia i de medul·la òssia.
 • Pròtesis internes cardiovasculars i traumatològiques.
 • 12 sessions de Podologia.
 • Tractaments especials com l’hemodiàlisi (sense límit de sessions en processos aguts i crònics) o la quimioteràpia (en hospitals de dia).
 • Cirurgia plàstica de reconstrucció de mama i pròtesis de mama en els casos de reconstrucció després d’una mastectomia radical.
 • Servei de psicoteràpia (20 sessions/any), fins i tot per a trastorns alimentaris(40 sessions/any).
 • Urgències ambulatòries i hospitalàries.
 • Assistència sanitària a l’estranger, fins a un límit de 12.000 €/any.
 • Algunes cobertures tenen un període de carència. No s’apliquen carències en cas d’urgència vital.
 • DIU, inclou cost de la col·locació i dispositiu.
 • Test d'ADN fetal en sang materna.
 • Cobertura de reemborsament del 50% fins a 500€ de les despeses mèdiques en les especialitats de Rehabilitació i Fisioteràpia.
 • Cobertura de reemborsament del 50% fins a 200€ de les despeses mèdiques en Podologia.

Serveis complementaris inclosos

 • Orientació mèdica telefònica: suport a l’usuari durant les 24 hores del dia.
 • Psicologia: amb preus especials per si es vol ampliar les sessions cobertes a la pòlissa.

Són els imports que s’abonen per accedir a uns serveis concrets i que permeten equilibrar la quota mensual de l’assegurança.

L’import del copagament varia en funció de les diverses classes de serveis sanitaris i/o especialitats mèdiques.

No s’apliquen copagaments, entre d’altres, en cas d’hospitalització, intervencions quirúrgiques o tractament com la quimioteràpia, la radioteràpia o l’hemodiàlisi.

 • ATS (per sessió): 2,00 €.
 • Consultes: medicina general i pediatria: 2,70 €.
 • Podologia/rehabilitació (per sessió): 2,70 €.
 • Urgències: 5,50 €.
 • Psicoteràpia: 9,00 €.
 • Proves genètiques, medicina nuclear, arteriografia, hemodinàmica vascular, polisomnografia, ressonància magnètica nuclear (RMN), tomografia axial computada (TAC/escàner), litotrípsia: 12,00 €.
 • Resta de proves i actes no esmentats anteriorment: 4,00 €.

Per a algunes garanties, cal una autorització. Per això, si un dels nostres professionals et prescriu qualsevol prestació, com ara una prova mèdica, ens has de presentar la prescripció corresponent perquè en puguem gestionar la conformitat.

Les cobertures i les proves que estan subjectes a una autorització mèdica són:

 • Ingressos hospitalaris.
 • Proves mediques.
 • Rehabilitació.
 • Psicologia clínica.

Totes les garanties incloses que has contractat són d’accés immediat, excepte les que tenen un període de carència determinat per poder accedir a les seves prestacions, que varia de 3 a 10 mesos.

És l’interval de temps durant el qual no són efectives algunes de les cobertures incloses dins de les garanties de la pòlissa.

No s'aplicaran carències en casos d'intervencions quirúrgiques i parts distòcics que tinguin lloc en situació d'urgència vital, ni tampoc en casos de parts prematurs, entesos com els que es produeixin amb abans de la setmana 28 de gestació.

3 mesos per a:

 • Tractaments especials: electroradioteràpia, laserteràpia en tractaments de fotocoagulació en oftalmologia i en la rehabilitació musculoesquelètica.
 • Mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia: immunohistoquímica, ergometria, Holter, estudis electrofisiològics i terapèutics, medicina nuclear, amniocentesi i cariotips, polisomnografia, PET, TAC, PET/TAC i les proves genètiques.
 • Intervencions en règim ambulatori.

6 mesos per a:

 • Lligadura de trompes i vasectomia.
 • Mitjans de diagnòstic intervencionistes: radiologia intervencionista vascular i visceral i hemodinàmica vascular.

10 mesos per a:

 • Altres tractaments especials: diàlisi i ronyó artificial, laserteràpia: làser quirúrgic en cirurgia vascular perifèrica, coloproctologia, intervencions quirúrgiques ginecològiques, otorinolaringològiques i dermatològiques. Litotrípsia renal, quimioteràpia i oncologia radioteràpica.
 • Cost de la pròtesi coberta i la implantació.
 • Hospitalització i intervencions en règim d’internament o en hospital de dia.